Seni – Sumedang

Tarawangsa

Tarawangsa

35

Kecapi tarawangsa adalah bentuk seni pertunjukan yang merupakan perpaduan antara tabuhan atau petikan kecapi dengan gesekan tarawangsa (semacam rebab). Jenis musik tradisional…

Tanjidor

Tanjidor

25

Tanjidor terdapat di Kabupaten Bekasi (Kecamatan Lemah Abang) dari Karawang. Terutama sebelum 1918, Bekasi dikenal memeiliki banyak rombongan jenis kesenian ini. Mengingat…