Badawang

Salah satu kesenian yang termasuk dalam seni helaran adalah kesenian badawang yang terdapat di Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang dan Rancaekek (Kabupaten Bandung). Di daerah Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, dan Cihideung-Cisarua, Kabupaten Bandung, badawang disebut juga bebegig atau bangbarongan.

 

Badawang searing juga disebut barongan raksasa, yaitu boneka orang-orangan yang ukurannya besar, melebihi manusia biasa. Tulisa DR. Th. Pigeaud dalam bukunya : “Javansche Volksvertoningen” menggambarkan wajah dan pakaian badawang ada yang meniru Panakawan dalam Pewayangan seperti Semar, Cepot, Udawala dan Gareng. Selain itu, ada pula yang meniru denawa (raksasa) yang bermuka seram dan menakutkan serta ditambah pula bentuk-bentuk binatang seperti momonyetan (kera-keraan), gajah-gajahan, macan-macanan dan lain-lain.